De komende dagen wordt er stormweer verwacht aan de kust met hoge waterstanden als gevolg.

Woon je aan de kust? Zo kun jij je voorbereiden op de storm:

  • Zet alles wat door de wind kan meegevoerd worden binnen of maak het vast;
  • Volg de media en aanbevelingen van de overheden. Kijk ook zeker eens naar de website van je gemeente of politiezone: er kunnen straten afgezet zijn;
  • Parkeer je auto op een veilige plek. Parkeer hem niet in de buurt van bomen;
  • Voorzie laarzen en emmers;
  • Voorzie ophopingsmateriaal (zoals bakstenen, zandzakjes, …) voor de benedenverdieping en de kelder;
  • Sluit ramen en deuren.

Meer info is te vinden op de website van risico-info.be.

De hulpdiensten en de kustgemeentes zijn momenteel volop bezig om de nodige en gepaste maatregelen te treffen.