Nationale aanwervingscampagne: Je bent meer brandweer dan je denkt!

Home/Uncategorized/Nationale aanwervingscampagne: Je bent meer brandweer dan je denkt!

Op 13 juli 2016 heeft Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, de nieuwe nationale rekruteringscampagne voor brandweervrijwilligers voorgesteld in het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) in Asse. Met deze campagne wil hij aan de brandweerzones de hulpmiddelen aanreiken om meer mensen te bereiken die brandweervrijwilliger willen worden. Het idee achter de campagne? Er zit eigenlijk al een beetje brandweer in elk van ons.

Minister Jan Jambon: “Met deze moderne campagne willen we de vrijwillige brandweerman of vrouw in de schijnwerper zetten. De vrijwilliger die dag en nacht 24 op 7 klaar staat en op die wijze mee bouwt aan een duurzame samenleving gebaseerd op engagement, solidariteit en wederzijdse bijstand. We zijn op zoek naar mensen met een grote hulpvaardigheid, naar mensen met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, naar mensen met teamspirit“

Brandweer zoekt 608 vrijwilligers in 2016

De brandweerzones gaan dit jaar nog op zoek naar minstens 410 brandweervrijwilligers in Vlaanderen en 198 vrijwilligers in Wallonië. Deze cijfers zullen vermoedelijk nog verhogen nadat de brandweerzones hun personeelsplannen op punt gesteld hebben.

Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen werft 93 nieuwe vrijwilligers aan. Vanaf 15 september 2016 tot 4 november 2016 kunt u deelnemen aan de sollicitatieprocedure en uw kandidatuur insturen. Om deel te nemen aan de procedure dient u in het bezit te zijn van het federaal geschiktheidsattest: u kunt tot 15 augustus inschrijven bij Wobra (Brandweerschool West-Vlaanderen) om dit attest begin september af te leggen.

Rekruteringscampagne brandweervrijwilligers

Met de rekruteringscampagne wil de minister meer mensen en ook een meer divers publiek aansporen om het Federaal Geschiktheidsattest (FGA) te behalen. Dit is de eerste stap als je brandweer wilt worden. Daarom heeft de FOD Binnenlandse Zaken de nationale rekruteringswebsite ikwordbrandweer.be laten ontwikkelen als centraal informatiepunt voor iedereen die brandweerman of -vrouw wilt worden. Daar kan je meer uitleg vinden over het FGA, hoe en wanneer je je kan inschrijven en welke vacatures er zijn in elke zone.

Federaal geschiktheidsattest

Om te mogen solliciteren bij een brandweerzone moet je een Federaal Geschiktheidsattest behalen. Dit is ingevoerd op 1 januari 2015 als een van de initiatieven in de hervorming van de brandweer om het basisniveau van alle brandweermensen gelijk te trekken over heel België. Om het FGA te behalen, moet je de federale geschiktheidsproeven afleggen. Deze bestaan uit een reeks van kennisvragen, een handvaardigheidstest en fysieke proeven.

De brandweerscholen Campus Vesta en Paulo hebben op respectievelijk 1 en 13 juni 2015 de eerste federale geschiktheidsproeven georganiseerd in Vlaanderen. In Wallonië hebben de provinciale opleidingscentra van Luik en Henegouwen op 8 en 21 september 2015 de spits afgebeten. In dit eerste “FGA-jaar” zijn er in totaal al 2188 federale geschiktheidsattesten uitgereikt, waarvan 1376 in Vlaanderen en 812 in Wallonië. Gemiddeld 92% van de deelnemers slaagt op de competentietest. Daarvan slaagt 60% op de handvaardigheidstest. En van de personen die daarvoor geslaagd zijn, slaagt 86% op de fysieke proeven.

De verschillende brandweerscholen in België organiseren het hele jaar door federale geschiktheidsproeven. De data hiervoor zullen vanaf deze zomer opgenomen worden op de nieuwe website ikwordbrandweer.be

Een overzicht van de eerstkomende federale geschiktheidsproeven in Vlaanderen:

  • WOBRA, West-Vlaanderen
  • PIVO, Vlaams-Brabant
  • PAULO, Oost-Vlaanderen: Inschrijving doorlopend
  • PLOT, Limburg: inschrijving: 1-15 oktober 2016
  • Campus Vesta, Antwerpen: Zal 1 à 2 vaste dagen per maand proeven organiseren vanaf het najaar

De brandweerscholen in Wallonië hebben nog maar net federale geschiktheidsproeven georganiseerd. Ten laatste begin 2017 organiseren zij nieuwe sessies.

2017-04-13T20:38:50+00:00 23 juli 2016|