Posten

Posten zijn zelfstandig opererende eenheden onder leiding van een postoverste. Binnen HVZ Zone 1 zijn 9 posten. Er zijn ook twee voorposten, van waaruit zowel brandweerwagens als ziekenwagens vertrekken.

Voorposten