Opdrachten

Home/Opdrachten
Opdrachten 2018-02-12T15:30:49+00:00

OPDRACHTEN VAN DE OPERATIONELE DIENSTEN VAN DE CIVIELE VEILIGHEID (art. 11 wet 25.05.2007) – aangevuld met het KB dd. 10.06.2014.

De opdrachten van de operationele diensten van de Hulpverleningszone Zone 1 kunnen als volgt samengevat worden:

  1. De redding van en de bijstand aan personen in bedreigende omstandigheden en de bescherming van hun goederen
  2. De dringende geneeskundige hulpverlening in opdracht van HC 112
  3. De bestrijding van brand en ontploffing en hun gevolgen
  4. De bestrijding van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen met inbegrip van radioactieve stoffen en ioniserende straling
  5. De logistieke ondersteuning 
  6. Gespecialiseerde bovenzonale opdrachten
  7. De proactie, preventie, preparatie van brand en ontploffing

De uitgebreide tekst met de opdrachten van de operationele diensten kun je hier downloaden.