Vacatures voor brandweer- en ambulancepersoneel (m/v) in Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen

U heeft een vraag i.v.m. tewerkstelling als beroeps of vrijwilliger?

  • U wil brandweerman/-vrouw worden (beroeps of vrijwilliger)? Lees eerst de informatie over het federaal geschiktheidsattest hieronder.
  • Nog steeds twijfels of een vraag? Stuur een e-mail naar de dienst Personeel via vacatures@zone1.be of neem contact via het telefoonnummer 050/68.17.30.

Het federaal geschiktheidsattest:

  • Informatie over het federaal geschiktheidsattest vindt u op de website van de federale overheid: Ik word brandweer.

 Via deze link vindt u de informatiefolder over ‘brandweerman (m/v) worden’ in Hulpverleningszone 1.

  • Kandidaat brandweerlieden  die reeds op de wervingsreserve van een brandweerpost binnen Zone 1 stonden, kunnen hun kandidatuur indienen zonder het federaal geschiktheidsattest, met vermelding van de gemeente waarvoor zij op de reservelijst stonden.
  • Indien u reeds tewerkgesteld bent als brandweerman buiten Zone 1 dient u geen federaal geschiktheidsattest bij te voegen, maar dient u een bewijs te leveren dat u tewerkgesteld bent binnen een betrekking van brandweerman (m/v) in een andere zone.

Ambulanciers niet-brandweer

Er zijn momenteel geen vacatures.

Vacatures voor administratief personeel (m/v) in Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen

Er zijn momenteel geen vacatures.

Vacatures in andere hulpverleningszones:

Hulpverleningszone Fluvia wenst mobiliteit in een permanent kader open te verklaren gezien het grote belang om te beschikken over voldoende vrijwillige brandweermannen en de continuïteit van de hulpverlening te waarborgen.

Ben je al minstens twee jaar vrijwillig brandweerman of sergeant en verhuis je naar een gemeente binnen HVZ Fluvia? Stel dan je kandidatuur via de permanent openverklaarde vacature via mobiliteit.

Alle concrete informatie zit in het bijgevoegd document vervat.