Vacatures

Home/Vacatures
Vacatures 2018-01-31T15:29:47+00:00

Vacatures voor administratief personeel (m/v) in Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen

Hulpverleningszone 1 zoekt een communicatieverantwoordelijke/informatieveiligheidsconsulent (m/v) niveau A1a-A3a

Als communicatieverantwoordelijke/informatieveiligheidsconsulent werk je een communicatiebeleid en informatieveiligheidsbeleid uit en sta je in voor interne en externe communicatie. Je hebt de eindverantwoordelijkheid voor de werking van de Dienst Communicatie.

Het gaat hierbij om een voltijdse vacature en betreft een contract van onbepaalde duur.

Meer informatie over de voorwaarden, de selectieprocedure en de functie-inhoud is terug te vinden via onderstaande links:

 vacature en functiebeschrijving

Solliciteren kan ten laatste op woensdag, 28 februari  2018 via vacatures@zone1.be of per post ten aanzien van

Hulpverleningszone 1- sollicitaties, Siemenslaan 8, 8020 Oostkamp

Andere vacatures

Er zijn momenteel geen andere vacatures

Vacatures voor brandweer- en ambulancepersoneel (m/v)

Momenteel worden er stappen ondernomen om een post voor dringende geneeskundige hulpverlening op te richten in Jabbeke. Daarvoor is de Hulpverleningszone 1 op zoek naar 25 bijkomende vrijwillige ambulanciers (m/v).

Lees er alles over in de vacature  en de functiebeschrijving.

Opgelet: voor deze vacature dien je op het moment van benoeming binnen een straal van 13 km (in vogelvlucht) van de post te wonen!

Uiterste inschrijvingsdatum: 22 februari 2018

Hulpverleningszone 1 is daarnaast op zoek naar vrijwillige ambulanciers/hulpverleners (m/v) die in diverse brandweerposten kunnen ingeschakeld worden.

Lees er alles over in de vacature  en de functiebeschrijving.

Uiterste inschrijvingsdatum: 22 februari 2018

Hulpverleningszone 1 zoekt vrijwillige brandweermannen/-vrouwen (bezoldigd)

HULPVERLENINGSZONE 1

Hulpverleningszone 1 verenigt 17 gemeenten, 9 brandweerposten en 2 voorposten. Vanuit deze brandweerposten zorgen brandweerlieden en ambulanciers voor de preventie, de bescherming en hulp bij noodgevallen. De posten binnen Zone 1 zijn Blankenberge, Brugge, De Haan-Wenduine, Gistel, Knokke-Heist, Middelkerke, Oostende, Oostkamp en Torhout. De voorposten bevinden zich in Brugge en in Ruddervoorde. We zijn op zoek naar vrijwilligers binnen alle posten.

Belangrijk! Als vrijwillig brandweerman/-vrouw dien je op het moment van je benoeming als vrijwilliger binnen een straal van 5 km in vogelvlucht van de brandweerpost te wonen. Uitzonderingen hierop zijn de posten Brugge, Knokke-Heist en Oostende. Hiervoor dien je maximaal op 13 km te wonen.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

 • Je bent Belg of burger van een ander land behorende tot de EER of Zwitserland
 • Je bent ten minste 18 jaar oud
 • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • Je bent in orde met de dienstplichtwetten
 • Je bent houder van een rijbewijs B
 • Je bent houder van een geldig FEDERAAL GESCHIKTHEIDSATTEST (info om dit attest te behalen vind je via ikwordbrandweer.be. Het personeelslid van een hulpverleningszone wordt geacht te hebben voldaan aan deze voorwaarde. Ook personen die reeds opgenomen zijn in een geldende wervingsreserve van één van de respectievelijke steden en gemeentes van Zone 1 worden eveneens geacht te hebben voldaan aan deze voorwaarde.

FUNCTIEBESCHRIJVING

De functiebeschrijving vind je hier.

PROCEDURE

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een vergelijkend mondelinge proef bestaande uit twee delen.

 • In een eerste gesprek word je motivatie, zicht op de functie-inhoud, inzetbaarheid en je overeenstemming met de functiebeschrijving nagegaan.
 • In het tweede deel worden een aantal competenties afgetoetst zoals samenwerken, kwaliteitsgerichtheid en veiligheidsbewustzijn.

Je dient in totaal 50 % te behalen om opgenomen te worden in de wervingsreserve. Deze wervingsreserve is 2 jaar geldig.
Kandidaten worden gerangschikt in de wervingsreserve volgens de behaalde score.
De mondelinge selectieonderdelen worden georganiseerd vanaf 2 oktober 2017.

Eliminerend medisch onderzoek

Om aangesteld te kunnen worden dien je medisch geschikt bevonden te worden. In dit medisch onderzoek wordt onder meer  je algemene fysieke fitheid getest. Het eliminerend medisch onderzoek gaat (onder voorbehoud van het aantal kandidaten) door in de eerste helft van november 2017.

STAGE & OPLEIDING

Iedere benoeming begint met een stage. Deze stage begint op de dag van indiensttreding. De stage begint met het volgen van de opleiding die nodig is voor het behalen van het brevet van brandweerman en eindigt 1 jaar na het behalen van het brevet van brandweerman.

Als stagiair verdien je 12,61 EURO (bruto geïndexeerd) per uur.

Na de stage verdien je € 14,53 EURO (bruto geïndexeerd) per uur. Dit uurloon stijgt naarmate je meer anciënniteit opbouwt.

De stage duurt 1 jaar voor de stagiair die op de dag van indiensttreding al houder is van het brevet van brandweerman.

HOE SOLLICITEREN?

Mail je kandidatuur naar vacatures@zone1.be of verstuur dit per brief t.a.v vacatures – zone 1, Siemenslaan 8, 8020 Oostkamp.

Om geldig te solliciteren dienen volgende documenten in ons bezit te zijn.

 • Curriculum vitae
 • Kopie federaal geschiktheidsattest (of bewijs dat men geslaagd is)
 • Kopie rijbewijs B (voor- en achterzijde)
 • Kopie identiteitskaart (voor- en achterzijde)
 • Uittreksel strafregister (maximum drie maanden oud op 26 september 2017)

Indien je reeds tewerkgesteld bent als brandweerman/-vrouw bezorg dan een bewijs van tewerkstelling bij je huidige zone. Je hoeft dan geen federaal geschiktheidsattest te behalen.

VRAGEN

Voor het verkrijgen van meer informatie met betrekking tot de selectieprocedure kan u contact opnemen met vacatures@zone1.be of op het telefoonnummer 050/681722 of het telefoonnummer 050/681733.

Zo word je brandweerman/-vrouw

1. Profiel

Kun je onderstaande allemaal afvinken? Dan kun je doorgaan naar stap twee: het behalen van het Federaal geschiktheidsattest.

 • EU-burger
 • Meerderjarig
 • Rijbewijs B
 • Je geniet van burgerlijke rechten
 • Je dienstplichtwetten zijn in orde
 • Attest goed gedrag en zeden

2. Federaal geschiktheidsattest

Om je kandidaat te stellen als brandweervrijwilliger, behaal je eerst het federaal geschiktheidsattest (FGA). In West-Vlaanderen organiseert brandweerschool Wobra uit Zedelgem deze proeven, die volgende onderdelen omvatten:

1/ cognitieve proef: peiling naar je algemene en parate kennis

2/ handvaardigheids- en fysieke proef: indien geslaagd voor de cognitieve proef

Deelnemen? Op  woensdag 28 juni 2017 stelt de brandweerschool de inschrijvingen open. Registeren kan via www.ikwordbrandweer.be.

Op die website kan je ook een duidelijke richtlijn terugvinden rond de proeven.

3. Aan de slag bij de brandweer

Je kan alvast spontaan solliciteren als vrijwillig brandweerman/-vrouw  door een mail te sturen naar vacatures@zone1.be. Binnenkort verschijnt hier ook een spontaan sollicitatieformulier voor vrijwillig brandweerman/-vrouw. Zo houden we je op de hoogte van aanwervingsprocedures.

Vacatures voor ambulanciers (niet brandweer) (m/v)

Er zijn momenteel geen vacatures.

Vacatures in andere hulpverleningszones:

Hulpverleningszone Fluvia wenst mobiliteit in een permanent kader open te verklaren gezien het grote belang om te beschikken over voldoende vrijwillige brandweermannen en de continuïteit van de hulpverlening te waarborgen.

Ben je al minstens twee jaar vrijwillig brandweerman of sergeant en verhuis je naar een gemeente binnen HVZ Fluvia? Stel dan je kandidatuur via de permanent openverklaarde vacature via mobiliteit.

Alle concrete informatie zit in het bijgevoegd document vervat.