Veel gestelde vragen

Home/Veel gestelde vragen
Veel gestelde vragen 2017-04-13T20:38:49+00:00

Lees de brochure die we gemaakt hebben voor toekomstige brandweerlieden. Met ‘Brandweerman (m/v) worden’ weet u hoe u vrijwilliger of beroepsbrandweer wordt.

Zone 1 heeft beslist om in deze materie een uitzonderingspositie in te nemen: wie op een gemeentelijke wachtlijst stond, mag rechtstreeks meedoen aan de selectieprocedure voor brandweerman/-vrouw (beroeps of vrijwilliger) en hoeft geen federaal geschiktheidsattest af te leggen.

Let op: Stond u op de reservelijst van een gemeeente die geen deel uitmaakt van Zone 1, dan dient u wel het federaal geschiktheidsattest af te leggen voor u kan deelnemen aan een selectieprocedure.

Let op: De rangschikking op de gemeentelijke wachtlijst wordt niet overgenomen (verbod op federaal niveau). Uw naam op de reservelijst geeft u geen voorrang bij de aanwervingen.

Het federaal geschiktheidsattest omvat een drietal testen waarvoor u dient te slagen. Wie slaagt voor het federaal geschiktheidsattest wordt geacht geschikt te zijn voor de functie van brandweerman/-vrouw.

U vindt de informatie over het federaal geschiktheidsattest in dit document van de Westvlaamse brandweerschool Wobra.

Let op: Dit attest geeft aan of u geschikt (of ongeschikt) bent als brandweerman/-vrouw. Dit is geen garantie op een plaats in een brandweerpost. Daarvoor dient u de rest van de procedure te doorlopen.

De vacatures binnen Zone 1 worden steeds op deze website geplaatst onder de titel ‘Vacatures’.

Ook op onze facebookpagina ‘Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen’ verschijnen de vacatures.

Het is mogelijk om uw gegevens te laten opnemen in een mailinglijst van Zone 1. Stuur daarvoor een mail naar ons secretariaat.

Zoals bij elke vacature bij iedere werkgever:
– Kijk na welke aanwervingsvoorwaarden er gelden
– Stuur de gevraagde documenten op
– Volg de gevraagde procedure: Voor sommige vacatures kunt u uw kandidatuur opsturen naar het secretariaat, andere vacatures lopen via een selectiebureau
– Let op de datum voor het insturen van uw kandidatuur

Voor een vacature die ‘via mobiliteit’ ingevuld wordt, komen alleen brandweerlieden in aanmerking die reeds actief zijn als brandweerman/-vrouw (in een andere zone). Soms wordt een minimum anciënniteit gekoppeld aan de vacature (vb 2 jaar).

Voor vacatures ‘via aanwerving’ komen kandidaten in aanmerking die geen ervaring hebben of nog geen brandweerman/-vrouw zijn. Deze plaatsen staan open voor volledig nieuwe mensen.

Solliciteert u als reeds actieve brandweerman/-vrouw voor een plaats die ingevuld wordt via ‘aanwerving’, dan verliest u uw opgebouwde graad of anciënniteit. Bij vacatures die via mobiliteit ingevuld worden, kunt u deze anciënniteit mee overdragen.

In het najaar van 2016 zullen er vacatures opengesteld worden voor brandweervrijwilligers binnen Zone 1. De exacte datum is nog niet gekend. Volg de website en de sociale media voor meer informatie.
Zorg dat u eerst het federaal geschiktheidsattest haalt voor u aan de sollicitatie deelneemt. WOBRA organiseert de inschrijving voor deze testen deze zomer. Inschrijven bij de brandweerschool WOBRA.