Wettelijk kader

Home/Wettelijk kader
Wettelijk kader 2017-04-13T20:38:49+00:00

Op 30 juli 2004 vond de gasexplosie te Gellingen plaats, in het industriegebied van het Belgische plaatsje Gellingen (Frans: Ghislenghien), een deelgemeente van Aat (Ath), in de provincie Henegouwen.

Nadat er een gaslek was geconstateerd, kostte een zware ontploffing, die gepaard ging met een geweldige steekvlam, het leven van 24 mensen en raakten 112 personen gewond. Onder de dodelijke slachtoffers bevonden zich 5 brandweermensen.

De werking van de brandweer, die tot dan toe door de gemeentes werd georganiseerd, werd van nabij bekeken. Uit de conclusies van het onderzoeksrapport volgde de aanbeveling om een hervorming van de gemeentelijke werking van de brandweer door te voeren. Dit werd vastgelegd in de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid.

Op 1 januari 2015 werd de werking van de brandweer gereorganiseerd van een gemeentelijke naar een zonale werking. De 250 gemeentelijke korpsen werden in 34 geografische hulpverleningszones herschikt. Deze reorganisatie wordt de brandweerhervorming genoemd.

De 34 Belgische hulpverleningszones bestaan uit 20 Vlaamse hulpverleningszones en 14 Waals-Duitse hulpverleningszones.

zones_SI_2012